Corona-crisis: altijd eerst bellen!

Aan alle patiënten nog steeds het uitdrukkelijke verzoek om tijdens deze corona-crisis bij vragen altijd eerst te bellen met de praktijk of via een e-Consult contact te zoeken.

Het is niet toegestaan om zonder afspraak naar de praktijk te komen. Dit klinkt misschien 'streng' maar is noodzakelijk om de veiligheid van u, van andere patiënten en van onze praktijkmedewerkers te borgen.

We proberen uw vragen zoveel mogelijk telefonisch, via e-Consult of via beeldbellen te beantwoorden. Het aantal mensen dat wij voor een consult op de praktijk kunnen ontvangen is zeer beperkt en is alleen mogelijk als dit medisch noodzakelijk is. Veel vormen van onderzoek zijn nog niet toegestaan. Zoals uitstrijkje bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, longfunctie en een 24-uurs bloeddrukmeting. Wij zijn gehouden aan de afspraken tussen het RIVM en onze beroepsorganisatie.

Natuurlijk zouden wij graag zorg aan u willen leveren op de manier zoals u dat voorheen was gewend. Wij hopen op uw begrip dat dit helaas nog niet mogelijk is. De komende weken moet duidelijk worden of en zo ja hoe we de reguliere zorg geleidelijk weer uit kunnen breiden. Vanzelfsprekend zullen wij met u telefonisch of via e-Consult steeds proberen naar een oplossing te zoeken.