W.M. de Jonge-Bakker

Sinds wanneer ben je huisarts in Dieren?

Na een jaar als waarnemend huisarts gewerkt te hebben in alle praktijken ben ik begin 2010 zelf gevestigd in Dieren en werk ik nu samen met de andere zes huisartsen.

Wat is voor jou het speerpunt van de huisartsenzorg?

Het feit dat ik brede zorg makkelijk toegankelijk kan leveren aan iedereen. Wat ik belangrijk vind is dat iedereen een bepaalde verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar eigen gezondheid. Die gezondheid en het welbevinden help ik graag vergroten. Ik wil daarbij een gids zijn voor mijn patiënten in de complexe wereld van de gezondheidszorg.

Wat is jouw aandachtsgebied binnen Hagenau?

Binnen Hagenau houd ik mij bezig met personeel en organisatie. Dit doe ik samen met de manager en coördinator praktijkassistentes. We hebben door alle taakdelegatie inmiddels een grote organisatie gekregen waarbij het natuurlijk extra belangrijk is ook het personeelsbeleid goed te regelen.

Doe je naast je dagelijkse werk als huisarts nog iets anders binnen je vakgebied?

Ik leid vanaf oktober 2017 gedurende twee en een half jaar een physician assistant (PA) op. Dit is een verpleegkundige die een masteropleiding doet tot physician assistent in de huisartspraktijk. Ze zal toenemend zelfstandig werkzaam zijn in de praktijk en zal de eenvoudigere medische problemen gaan beoordelen en behandelen. De druk op de huisartsen neemt toe, de wachttijd loopt op en de zorgvragen worden steeds complexer. Daarom moet er nagedacht worden over (deels) andere inrichting van de zorg. Gedurende de opleiding van de PA gaan we onderzoeken wat haar rol zou kunnen zijn in de praktijk om te komen tot de best mogelijke zorg voor de patiënten. Ik haal veel plezier en voldoening uit het opleiden en het toekomstgericht denken.