Prakijkinformatie

Sinds 2010 vormen wij een groep van 7 samenwerkende huisartsen. Door samen te werken kunnen we meer en betere zorg organiseren voor u! Dicht bij huis, laagdrempelig en van goede kwaliteit zoals huisartsenzorg bedoeld is.

Onze missie

We streven naar een zo compleet mogelijk aanbod van zorg in Dieren. De samenwerking gaat hierin verder dan alleen tussen huisartsen. Het huisartsenlaboratorium SHO huurt bij ons in het souterrain een ruimte waar u bloed kunt laten prikken en echo’s kunt laten maken. Ook zijn we blij dat we een polikliniek van het Gelre Ziekenhuis uit Zutphen hebben.

Assistentes en praktijkondersteuners (POH)

We leiden onze assistentes op voor extra taken zodat u voor bepaalde onderzoeken zoals een hartfilmpje, een vaatonderzoek of een longfunctietest niet naar het ziekenhuis hoeft. De praktijkassistentes verrichten de uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook voor bloeddrukmetingen, uitspuiten oren, verwijderen hechtingen, toedienen van injecties e.d. kunt u bij haar terecht. 

We hebben HBO-geschoolde praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) en verpleegkundigen die de zorg leveren aan chronisch zieken en patiënten met psychische problemen (GGZ), deels in samenwerking met de thuiszorg en de dementieconsulentes. Wij vinden het erg plezierig om dit complete zorgaanbod te bieden voor alle inwoners van Dieren en omgeving waarbij we vanzelfsprekend niet stilstaan maar ons voortdurend doorontwikkelen.

Waarnemend huisartsen

Iedere huisarts wordt op één dag in de week waargenomen door een waarnemend huisarts.

  • Mw. J. Krol neemt op dinsdag waar voor B. Aldewereld, op woensdag voor W.M. de Jonge-Bakker en op donderdag voor M.Th.W. van der Velden.
  • Mw. M. Bouts-van Leeuwen neemt op woensdag waar voor J. Berends en op donderdag voor H.J. Herberts.
  • Mw. S. Stevens neemt op donderdag waar voor E.E. Riemersma-van Rheenen.
  • Dhr. R. Mollee neemt op woensdag waar voor M.E. Burger-van der Lee.

Physician assistants (PA)

In onze praktijk zijn ook twee physician assistants werkzaam (PA), Mw. C. Otten en Mw. I. Branderhorst-Reintjes. De PA is een HBO-geschoolde medewerker die een masteropleiding heeft gevolgd tot physician assistant in de huisartspraktijk. De PA is zelfstandig werkzaam in de praktijk en zal de eenvoudigere medische problemen beoordelen en behandelen.

De druk op de huisartsen neemt toe, de wachttijd loopt op en de zorgvragen worden steeds complexer. Daarom wordt er landelijk nagedacht over (deels) andere inrichting van de zorg. De PA's kunnen helpen deze toenemende zorgvraag op te vangen.

Opleidingen

Onze praktijk heeft, in samenwerking met de Radboud Universiteit, een opleidingsplaats voor een huisarts. Deze opleiding wordt verzorgd door J. Berends.

In samenwerking met het RijnIJssel College in Arnhem bieden wij stageplaatsen voor doktersassistenten in opleiding.