Prakijkinformatie

Sinds 2010 vormen wij een groep van 7 samenwerkende huisartsen. Door samen te werken kunnen we meer en betere zorg organiseren voor u! Dicht bij huis, laagdrempelig en van goede kwaliteit zoals huisartsenzorg bedoeld is.

Onze missie

We streven naar een zo compleet mogelijk aanbod van zorg in Dieren. De samenwerking gaat hierin verder dan alleen tussen huisartsen. Het huisartsenlaboratorium SHO huurt bij ons in het souterrain een ruimte waar u bloed kunt laten prikken en echo’s kunt laten maken. Ook zijn we blij dat we een polikliniek van het Gelre Ziekenhuis uit Zutphen hebben.

Assistentes en praktijkondersteuners (POH)

We leiden onze assistentes op voor extra taken zodat u voor bepaalde onderzoeken zoals een hartfilmpje, een vaatonderzoek of een longfunctietest niet naar het ziekenhuis hoeft. De praktijkassistentes verrichten de uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook voor bloeddrukmetingen, uitspuiten oren, verwijderen hechtingen, toedienen van injecties e.d. kunt u bij haar terecht. 

We hebben HBO-geschoolde praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) en verpleegkundigen die de zorg leveren aan chronisch zieken en patiënten met psychische problemen (GGZ), deels in samenwerking met de thuiszorg en de dementieconsulentes. Wij vinden het erg plezierig om dit complete zorgaanbod te bieden voor alle inwoners van Dieren en omgeving waarbij we vanzelfsprekend niet stilstaan maar ons voortdurend doorontwikkelen.

Opleidingen

Onze praktijk heeft, in samenwerking met de Radboud Universiteit, een opleidingsplaats voor een huisarts. Deze opleiding wordt verzorgd door J. Berends. In samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) leiden W.M. de Jonge-Bakker en M.Th.W. van der Velden twee physician assistents (PA) op voor de huisartsenpraktijk. De PA is een HBO-geschoolde medewerker die een masteropleiding doet tot physician assistent in de huisartspraktijk. De PA zal toenemend zelfstandig werkzaam zijn in de praktijk en zal de eenvoudigere medische problemen gaan beoordelen en behandelen. De druk op de huisartsen neemt toe, de wachttijd loopt op en de zorgvragen worden steeds complexer. Daarom wordt er landelijk nagedacht over (deels) andere inrichting van de zorg. In samenwerking met het RijnIJssel College in Arnhem bieden wij stageplaatsen ook voor doktersassistenten in opleiding.

Waarnemend arts

Iedere huisarts wordt op één dag in de week waargenomen door een waarnemend huisarts.

  • Mw. J. Krol neemt op dinsdag waar voor B. Aldewereld, op woensdag voor W.M. de Jonge-Bakker en op donderdag voor M.Th.W. van der Velden.
  • Mw. M. Bouts-van Leeuwen neemt op woensdag waar voor J. Berends en op donderdag voor H.J. Herberts.
  • Mw. S. Stevens neemt op donderdag waar voor E.E. Riemersma-van Rheenen.
  • Dhr. R. Mollee neemt op woensdag waar voor M.E. Burger-van der Lee.

Dependance Laag Soeren

In ’t Sprengenhus in Laag Soeren hebben we ook een spreekkamer. Vijf Dierense huisartsen houden daar geregeld spreekuur.

U vindt de spreekkamer als u rechts langs het gebouw naar de achterkant loopt. U kunt op de parkeerplaats achter ‘t Sprengenhus, vlak bij de deur van de spreekkamer, parkeren. Er is geen assistente aanwezig op deze locatie. Voor een afspraak belt u het algemene nummer van uw huisarts.

Bezetting:

Dinsdagochtend: Mw. De Jonge-Bakker
Dinsdagmiddag: Mw. Riemersma-van Rheenen
Woensdagochtend: Dhr. Van der Velden
Woensdagmiddag: Dhr. Aldewereld
Vrijdagochtend: Mw. Berends