Corona actueel

1.  Voorlopige stand van zaken vaccinaties (landelijk beleid), 14-1-2021

Let op: het betreft steeds 2 vaccinaties met een interval van een aantal weken voordat de vaccinatie bescherming kan bieden.

 • Vanaf 25 januari gaan huisartsen de bewoners van kleinschalige woonvormen voor ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking vaccineren. Hiervoor zal het Moderna vaccin worden gebruikt.
 • Vanaf medio februari zullen mensen boven de 60 jaar door de GGD worden opgeroepen voor een vaccinatie op een centrale locatie in onze regio. Er zal gevaccineerd worden met het Pfizer/ BioNTech vaccin. Er zullen niet direct voldoende vaccins voor iedereen beschikbaar zijn. Daarom zullen steeds kleine groepen worden opgeroepen, te beginnen met de oudsten. De 60-plussers die niet mobiel zijn zullen door de huisartsen worden gevaccineerd met het Moderna vaccin. 
 • Afhankelijk van de goedkeuring van het AstraZeneca vaccin ("Oxford vaccin") zullen in de loop van het eerste kwartaal de huisartsen beginnen met het oproepen van patiënten onder de 60 jaar met een medische indicatie. Dit zal voor de Hagenau-patiënten in Dieren plaats gaan vinden. Ook hier zijn we afhankelijk van de levering van vaccins en zal niet iedereen direct gevaccineerd kunnen worden.
 • De verwachting is dat eind tweede kwartaal begonnen kan worden met de vaccinatie (AstraZeneca) van de laatste groep patiënten: de patiënten van 18 tot 60 jaar zonder medische indicatie. GGD en huisartsen zullen samen deze mensen gaan vaccineren. 

2. Wij vragen om uw begrip voor de volgende corona-maatregelen

 • bezoek de praktijk alleen wanneer u een afspraak heeft
 • het dragen van een mondkapje is verplicht
 • neem niemand mee naar de praktijk of, indien echt noodzakelijk, maximaal één begeleider
 • ga pas kort voor de afspraak het gebouw in
 • desinfecteer uw handen bij de entree
 • volg de aanwijzingen van de praktijk (-medewerkers) op
 • loop direct door naar de afgesproken wachtruimte
 • houdt u aan de RIVM-regels voor hygiëne

Klik hier voor informatie over de werking van de eerste vaccins

klik hier voor onze video over uw behandelwensen bij een coronavirusinfectie

informatie over de vaccins en het vaccineren