Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij stellen het op prijs als u eventuele onvrede met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de geschilleninstantie huisartsenzorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris telefonisch bereiken (website SKGE).

De SKGE is een onafhankelijke commissie die bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder en op de website van SKGE.

www.skge.nl

Bekijk de folder