Onze huisregels

Vanwege de corona-crisis gelden er op dit moment aanvullende huisregels. Om uw veiligheid en die van anderen. Wij vragen om uw begrip.

 • bezoek de praktijk alleen wanneer u een afspraak heeft
 • neem niemand mee naar de praktijk of, indien echt noodzakelijk, maximaal één begeleider
 • kom met lege handen en laat persoonlijke spullen zoveel mogelijk thuis
 • ga pas kort voor de afspraak het gebouw in
 • desinfecteer uw handen bij de entree en raak daarna niets meer aan
 • volg de instructies van de praktijk of de praktijkmedewerkers op
 • loop direct door naar de afgesproken wachtruimte (let op!, deze kan anders zijn dan u gewend bent)
 • volg ook in de praktijk de landelijke adviezen van het RIVM op, dus hoest in uw elleboog en houdt 1,5 m afstand tot anderen
 • maak geen gebruik van de toiletten

Om ons werk goed te kunnen doen zijn er algemene huisregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onze regels.

 • Zorgverleners en patiënten gaan respectvol met elkaar om.
 • Verbale en fysieke bedreiging en/of agressie zijn onacceptabel.
 • Een patiënt wordt altijd aangesproken als zijn/haar gedrag niet acceptabel is. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.
 • In een dergelijk geval verwachten we dat de patiënt excuses aanbiedt aan de betrokken medewerker (bij voorkeur persoonlijk, eventueel via de eigen huisarts).
 • Er wordt altijd een notitie in het dossier gemaakt.
 • Een patiënt die zich verbaal agressief gedraagt, krijgt een waarschuwing.
 • Als een patiënt zich nogmaals agressief gedraagt, wordt hij/zij uitgenodigd voor een gesprek bij de huisarts. Een verslag van dit gesprek komt in het dossier.
 • Bij herhaaldelijke verbale agressie, waarbij de patiënt zowel mondeling als schriftelijk hierop aangesproken is, maar zijn/haar gedrag niet verbetert, kan de huisarts de behandelrelatie beëindigen.
 • Bij fysieke agressie kan de huisarts de behandelrelatie opzeggen zonder dat hier een waarschuwing aan vooraf is gegaan.
 • Opzeggen geschiedt schriftelijk en de patiënt krijgt hierna 2 weken de tijd om zich bij een andere huisarts in te schrijven. De huisarts zal hier zo nodig behulpzaam in zijn. In de overgangsperiode blijft de patiënt ingeschreven en kan hij/zij een beroep doen op medische hulp. 
 • Bij ernstige verbale en alle vormen van fysieke agressie wordt aangifte gedaan bij de politie.