Spoedgevallen en huisartsenpost

Bij levensbedreigende situaties belt u 112! Voor overige spoedgevallen belt u tijdens onze openingstijden het reguliere telefoonnummer van uw huisarts en drukt u op ‘1’.

Huisartsenpost

In geval van niet levensbedreigende spoedgevallen buiten onze openingstijden belt u met de huisartsendienst in Arnhem.

Huisartsendienst 0900 – 1598 (of 026 – 389 9696). Locatie: Arnhem-Noord, bij spoedeisende hulp Ziekenhuis Rijnstate (ingang aan de achterzijde, volg de bordjes spoedeisende hulp), Wagnerlaan 55 6815 AD Arnhem. 

Informatie over de huisartsenpost

De inzage van uw huisartsendossier door de dienstdoende huisarts kan belangrijk zijn als u een beroep moet doen op de huisartsendienst. Wettelijk is het zo geregeld dat u expliciet toestemming moet geven aan uw eigen huisarts om deze eventuele inzage mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Nieuwsbericht voor patiënten van Zutphense specialist

Wij leveren spoedzorg (avond, nacht, weekend en feestdagen) leveren vanaf de huisartsenpost Arnhem-Noord naast de spoedeisende hulp van Ziekenhuis Rijnstate. U belt eerst met het telefoonnummer van de huisartsendienst voor het maken van de afspraak. Het kan ook zijn dat u (bijvoorbeeld in geval van drukte) een afspraak krijgt aangeboden op één van onze andere huisarstenposten in Zevenaar of Arnhem-Zuid.

Mocht u in Gelre Zutphen onder behandeling zijn van een specialist en een spoedsituatie hebben, dan doet u het volgende. U belt gewoon onze huisartsendienst in Arnhem voor overleg. De triagist kan uw vraag soms al beantwoorden. Als het nodig is dat u door een huisarts gezien wordt, krijgt u een afspraak in Arnhem. Als de kans heel groot is dat u door de specialist geholpen moet worden, wordt u doorverbonden met de collega-huisartsenpost in Zutphen. Dit geldt alleen voor aandoeningen waarvoor u op dit moment bij de specialist in Zutphen onder behandeling bent. Voor nieuwe problemen zult u bij ons op de huisartsenpost in Arnhem moeten komen. Hier kunnen geen uitzonderingen voor worden gemaakt omdat wij onze diensten in ons samenwerkingsverband in Arnhem doen en niet in Zutphen.

Als u na het bezoek aan de huisartsenpost ziekenhuiszorg nodig heeft, dan kunt u kiezen of u naar Ziekenhuis Rijnstate gaat of naar Gelre Zutphen. Gelukkig lukt het ons als huisartsen meestal om uw medische spoedgeval te behandelen en is ziekenhuiszorg niet nodig.