Nieuwe bel-tijden

Wijziging bel-tijden Hagenau

U kunt voortaan tussen 8 en 12 uur bellen voor het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen of het stellen van vragen. 

Vanaf 12 uur zijn we alleen nog beschikbaar voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. 

De druk op de praktijk neemt toe door de landelijke ontwikkelingen in de zorg.

Wij proberen onze medewerkers zo optimaal mogelijk voor u in te zetten en we verwachten hiermee ook na de zomer de balie weer te kunnen openen.

De huisartsen van Hagenau Dierense huisartsengroep